Gast Waltzing, trompettiste, compositeur

„Dat ass eng Sauerei, besonnesch well Kanner vill betraff sinn.“

Partagez cette page

Gast Waltzing, trompettiste, compositeur
Gast Waltzing, trompettiste, compositeur
Gast Waltzing, trompettiste, compositeur